3 تير 1397
1 2
  • ناظر ساختمان باید جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با (شرکت بیمه ) بعمل آورد.

  • قبول هرگونه مسئولیت و سازش در مورد خسارتهای مالی و بدنی از طرف ناظر بدون موافقت کتبی(شرکت بیمه) فاقد اعتبار است.

  • ناظر ساختمان موظف است وقوع هرگونه حادثه را حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ اطلاع خود از وقوع آن به اطلاع (شرکت بیمه) برساند.

  • آیا میدانید،قلاب دستگاهها و وسایل بالابر ساختمان باید مجهز به شیطانک(ضامن ایمنی)باشد تا مانع جداشدن اتفاقی بار از آن گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • اطراف باز راه پله های موقت باید بلافاصله بعداز برپایی و نصب ، با حفاظ مناسب محافظت شود. مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان (بند ۱۲-۷-۴-۲ و ۱۲-۵-۲)-واحد حقوقی سازمان
  • براساس بند10آيين نامه انظباطی سازمان،هرگونه جابجايی محل سکونت اعضای محترم ازاستان،می بايست اعلام ودرسيستم سازمان ثبت گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • عدم رعايت درز انقطاع بر اساس نقشه های مصوب،علاوه بر محکوميت های انتظامی،منجر به محکوميت های قضايی نيز می گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • آیا می دانید که غالب آرا محکومیت های شورای انتظامی ناشی از عدم ثبت به موقع گزارش تخلفات در مراجع صدور پروانه و سازمان می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
  • آیا می دانیدکه یکی از بارزترین تخلفات انتظامی اعضا ناشی از پذیرش تعهد اجرای ساختمان توسط ناظرهمان ساختمان می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
  • تاییدیه فنی نقشه های سازه در سازمان،مجوزی قانونی برای اجرای مازادبر متراژ پروانه نبوده ودرصورت عدم اصلاح پروانه،مسئولیت اجرای مغایرباپروانه به عهده مهندس ناظرخواهد بود.(واحد حقوقی سازمان)
آرشیو اخبار

باید ها و نباید های حرفه ای
بازتاب های خبری سازمان
خلاصه آمار سایت

افراد آنلاین:Label

بازدید امروز:44129

بازدید کل:37884013

بازدید ماهانه:133525

مجله دانش نما مکاتبات الکترونیکی (گیشه) سامانه غیر حضوری اعضا تمدیدید عضویت غیرحضوری پذیرش عضویت جدید

اهم مصوبات هیأت مدیره سازمان سه ماهه دوم سال 1392

 

مصوبات سه ماهه دوم سال 1392 هيأت مديره
(دوره ششم سال اول)
جلسه شماره 26 مورخ 10/04/1392
 
1.      تراز كل سال 1391 و بودجه پيشنهادي سال 1392 شوراي مركزي سازمان مطرح و بررسي گرديد.
2.      پيشنهاد ايجاد بخش انرژي‎هاي نو در سازمان به اتفاق آرا تصويب شد.
3.      برنامه ارجاع نظارت مورد بررسي و اظهارنظر اعضاي هيأت مديره قرار گرفت.
 
جلسه شماره 27 مورخ 24/04/1392
 
1.      انتخاب آقاي مهندس عسكري به عنوان نماينده سازمان نظام مهندسي در شركت بتن آزما مطرح و مصوب گرديد.
2.      اصلاحيه مربوط به نظام‎نامه انتخابات دفاتر نمايندگي شهرستان به شرح زير مصوب گرديد.
الف) دفاتر از 50 تا 100 عضو حدنصاب حضور اعضا در مرحله اول 70% و مرحله دوم 60%.
ب) دفاتر از 100 تا 250 عضو حدنصاب حضور در مرحله اول 50% و در مرحله دوم 40%.
ج) دفاتر بالاي 250 عضو حدنصاب حضور اعضا در مرحله اول 40% و در مرحله دوم 30%.
3.      تعرفه خدمات مهندسي شهرسازي مصوبه هيأت رييسه تصويب گرديد.
4.      تعرفه خدمات آزمايشگاهي بتن و خاك مصوبه هيأت رييسه به اتفاق آرا تصويب شد.
5.    تعرفه طراحي و نظارت ساختمان‎هاي متعارف صنعتي (سوله) شركت‎هاي صنعتي مصوبه هيأت رييسه مصوب گرديد.
6.    نحوه ارايه خدمات مهندسي طراحي و نظارت رشته‎هاي چهارگانه به صورت رايگان براي پروژه‎هاي عام‎المنفعه بررسي و جهت ارايه به هيأت چهار نفره مصوب گرديد.
7.      پيشنهاد اصلاح بند ً ج ً ماده 5 از صورتجلسه مورخ 08/05/1391 هيأت چهار نفره به شرح زير مصوب گرديد.
« در صورت عدم تكافوي ظرفيت اشتغال فعال مهندسان معمار و كاردانهاي فني رشته معماري در شهرهاي تابعه استان به جز شهر اصفهان و بهارستان به ترتيب اولويت مهندسان معمار داراي ظرفيت نظارت و سپس مهندسان عمران پايه يك و در صورت كمبود ديگر پايه‎ها در ساختمان‎هاي گروه ً الف و ب ً جهت انجام طراحي معماري ارايه خدمات نمايند. ارايه خدمات طراحي توسط مهندسان داراي صلاحيت نظارت طبق شرايط فوق نياز به ثبت دفتر خدمات مهندسي طراحي ساختمان نخواهند داشت.»
8.    پيشنهاد جديد مبني بر تشويق و ترغيب مهندسين جهت انجام پروژه‎هاي كوچك (گروه الف) به ازاي هر 3 پروژه ً گروه الفً يك پروژه در تعداد مجاز درج گردد و متراژ اينگونه پروژه‎ها در ظرفيت اشتغال مهندسين درج گردد، تصويب گرديد.
9.      پيشنهاد اصلاح بند شانزدهم صورتمجلس هيأت چهار نفره مورخ 25/05/90 به شرح زير تصويب گرديد :
« به منظور تشويق براي نوسازي و بهسازي بافت‎هاي فرسوده در محدوده‎هاي مصوب مقرر گرديد طراحي به ميزان 75% در ظرفيت اشتغال مهندسان طراح منظور گردد».
10. درخصوص خريد زمين و ساختمان شركت احرار واقع در بلوار اشراق جهت سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان به متراژ 5/1195 مترمربع داراي 5/8142 مترمربع زيربنا پروانه ساخت و چهار واحد تجاري به مساحت 105 مترمربع و اجراي اسكلت بتني در 5 طبقه با مجموع 4050 مترمربع بحث و تبادل نظر گرديد و مشخصات پروژه ارايه گرديد و با خريد زمين و ساختمان مذكور به مبلغ 79.200.000.000 (هفتاد و نه ميليارد و دويست ميليون ريال) موافقت و تصويب شد.


 
جلسه شماره 28 مورخ 14/05/1392
1.      افزايش تعرفه بازرسي گاز مسكن مهر به 200.000 ريال تصويب گرديد.
2.      گزارش عملكرد شش ماهه مديران سازمان به صورت مبسوط ارايه گرديد.
جلسه فوق‎العاده هيأت مديره و اعضاي منتخب شوراي اسلامي شهر اصفهان دوره چهارم در تاريخ 06/06/1392 به منظور آشنايي و هماهنگي‎هاي لازم براي همكاري مشترك برگزار شد.
 
جلسات هيأت مديره از تاريخ 15/05/92 لغايت 15/06/92 به علت تعطيلات تابستاني برگزار نشد.
 
 
جلسه شماره 29 مورخ 18/06/1392
1.    شركت ايوان صفه با قيمت پيشنهادي 3.450.000.000 ريال به عنوان مشاور مطالعات و تهيه طرح ساختمان اشراق انتخاب گرديد.
2.      افزايش تعرفه خدمات مهندسي جهت شش‎ماهه دوم سال 1392 مورد موافقت قرار نگرفت.
3.      مجوز پرداخت مبلغ يكصد ميليون تومان جهت اقدامات انجام شده توسط شركت فسا مصوب گرديد.
4.      حق‎الزحمه كارشناسي بازرسي گاز جهت تعدد كنتور گاز منازل مصوب هيأت رييسه تصويب گرديد.
 
جلسه شماره 31 مورخ 25/06/1392
1.    مقرر گرديد «درخصوص مطالبي كه بر عليه هيأت مديره سازمان نظام مهندسي و نشر اكاذيب در روزنامه زاينده‎رود مورخ 26/04/92 شماره 1084 درج گرديده است و به استناد آن پيامك‎هايي براي اعضا ارسال گرديده. هيأت مديره به اتفاق آرا تصويب نمود براي پي‎گيري موضوع و يافتن متخلف تا حصول نتيجه به وكيل آقاي كلانتر ارجاع و قراردادهاي لازم تنظيم وكالت‎نامه به رياست محترم سازمان تفويض و واگذار مي‎گردد.»
2.      شرح وظايف امور حقوقي سازمان مطرح و به اتفاق آراء تصويب گرديد.
3.      افزايش و انطباق تعرفه‎ها براساس تعرفه‎هاي مصوب شوراي مركزي مجدداً مطرح و مورد تصويب قرار نگرفت.
4.    مصوبه هيأت رييسه درخصوص تأمين فضاي اداري لازم جهت خيريه امام علي (ع) مطرح و به اتفاق آرا تصويب گرديد.
5.    هزينه‎هاي احداث ساختمان دفتر نمانيدگي شهرضا به مبلغ 1.308.750.000 ريال (يك ميليارد و سيصد و هشت ميليون و هفتصد و پنجاه هزار ريال) مطرح و به اتفاق آرا مصوب گرديد.
6.    هزينه اصلاح و تكميل سيستم UPS سازمان به مبلغ 330.000.000 ريال (سيصد و سي ميليون ريال) مطرح و به اتفاق آرا مصوب گرديد.
7.    بررسي شيوه ارايه خدمات طراحي و نظارت منطبق بر ماده 12 آيين نامه اجرايي و ماده 18 مبحث دوم مقررات ملي مطرح و مقرر گرديد پس از بررسي و هماهنگي لازم مجدداً مطرح گردد./