28 تير 1398
1 2
  • آیا می دانید: عدم رعایت تعرفه خدمات مهندسی(کاهش یا افزایش) موجب محکومیت انتظامی می شود.

  • ناظر ساختمان باید جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با (شرکت بیمه ) بعمل آورد.

  • قبول هرگونه مسئولیت و سازش در مورد خسارتهای مالی و بدنی از طرف ناظر بدون موافقت کتبی(شرکت بیمه) فاقد اعتبار است.

  • ناظر ساختمان موظف است وقوع هرگونه حادثه را حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ اطلاع خود از وقوع آن به اطلاع (شرکت بیمه) برساند.

  • آیا میدانید،قلاب دستگاهها و وسایل بالابر ساختمان باید مجهز به شیطانک(ضامن ایمنی)باشد تا مانع جداشدن اتفاقی بار از آن گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • اطراف باز راه پله های موقت باید بلافاصله بعداز برپایی و نصب ، با حفاظ مناسب محافظت شود. مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان (بند ۱۲-۷-۴-۲ و ۱۲-۵-۲)-واحد حقوقی سازمان
  • براساس بند10آيين نامه انظباطی سازمان،هرگونه جابجايی محل سکونت اعضای محترم ازاستان،می بايست اعلام ودرسيستم سازمان ثبت گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • عدم رعايت درز انقطاع بر اساس نقشه های مصوب،علاوه بر محکوميت های انتظامی،منجر به محکوميت های قضايی نيز می گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • آیا می دانید که غالب آرا محکومیت های شورای انتظامی ناشی از عدم ثبت به موقع گزارش تخلفات در مراجع صدور پروانه و سازمان می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
  • آیا می دانیدکه یکی از بارزترین تخلفات انتظامی اعضا ناشی از پذیرش تعهد اجرای ساختمان توسط ناظرهمان ساختمان می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
آرشیو اخبار

باید ها و نباید های حرفه ای
بازتاب های خبری سازمان
خلاصه آمار سایت

افراد آنلاین:Label

بازدید امروز:6916

بازدید کل:48771533

بازدید ماهانه:776307

مجله دانش نما مکاتبات الکترونیکی (گیشه) سامانه غیر حضوری اعضا تمدیدید عضویت غیرحضوری پذیرش عضویت جدید

صورتجلسه مورخ 93/03/22


مصوبات جلسه:

-          گروه برق پیشنهادمی نماید که برای مکاتبه بین ناظران با مالک و سازمان و....... یک سربرگ طراحی شود.

-          مقرر گردید عکس هایی از اشکالات اجرایی تاسیسات الکتریکی در ساختمان جهت اطلاع اعضاء روی سایت سازمان قرار گیردتوسط آقای مهندس نادری پیگیری گردد.

-          اشکالات اجرایی تاسیسات الکتریکی در ساختمان که عمدتاٌ مجریان برق در ساختمان انجام می دهند توسط دولیستی که آقایان مهندس امینی و محمد پور تهیه شده بود بررسی شد و قرائت گردید که جهت آموزش مجریان برق مورد استفاده قرار گیرد.

-          نامه شماره 11100/7/93/20 مورخ 93/3/5 ریاست سازمان در خصوص دوره های آموزشی مباحث مقررات ملی ساختمان بصورت مجازی ،قرائت گردید با کلیت موضوع موافقت بعمل آمد.

-          نامه شماره 8922/1/93/20 مورخ 93/2/27 ریاست محترم سازمان در خصوص بازدیدهای علمی تخصصی اعضای سازمان از پروژه های خاص و مراکز تحقیقی قرائت گردید و مقرر گردید چنانچه پروژه ای مطرح گردید به آن واحد اعلام گردد.