28 تير 1398
1 2
  • آیا می دانید: عدم رعایت تعرفه خدمات مهندسی(کاهش یا افزایش) موجب محکومیت انتظامی می شود.

  • ناظر ساختمان باید جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با (شرکت بیمه ) بعمل آورد.

  • قبول هرگونه مسئولیت و سازش در مورد خسارتهای مالی و بدنی از طرف ناظر بدون موافقت کتبی(شرکت بیمه) فاقد اعتبار است.

  • ناظر ساختمان موظف است وقوع هرگونه حادثه را حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ اطلاع خود از وقوع آن به اطلاع (شرکت بیمه) برساند.

  • آیا میدانید،قلاب دستگاهها و وسایل بالابر ساختمان باید مجهز به شیطانک(ضامن ایمنی)باشد تا مانع جداشدن اتفاقی بار از آن گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • اطراف باز راه پله های موقت باید بلافاصله بعداز برپایی و نصب ، با حفاظ مناسب محافظت شود. مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان (بند ۱۲-۷-۴-۲ و ۱۲-۵-۲)-واحد حقوقی سازمان
  • براساس بند10آيين نامه انظباطی سازمان،هرگونه جابجايی محل سکونت اعضای محترم ازاستان،می بايست اعلام ودرسيستم سازمان ثبت گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • عدم رعايت درز انقطاع بر اساس نقشه های مصوب،علاوه بر محکوميت های انتظامی،منجر به محکوميت های قضايی نيز می گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • آیا می دانید که غالب آرا محکومیت های شورای انتظامی ناشی از عدم ثبت به موقع گزارش تخلفات در مراجع صدور پروانه و سازمان می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
  • آیا می دانیدکه یکی از بارزترین تخلفات انتظامی اعضا ناشی از پذیرش تعهد اجرای ساختمان توسط ناظرهمان ساختمان می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
آرشیو اخبار

باید ها و نباید های حرفه ای
بازتاب های خبری سازمان
خلاصه آمار سایت

افراد آنلاین:Label

بازدید امروز:6860

بازدید کل:48771477

بازدید ماهانه:776251

مجله دانش نما مکاتبات الکترونیکی (گیشه) سامانه غیر حضوری اعضا تمدیدید عضویت غیرحضوری پذیرش عضویت جدید

صورتجلسه مورخ 93/05/23

مصوبات جلسه:

حضور نماینده شرکت فنبی مهندسی راپید اندیشه نیک آیین جهت معرفی سایت محصولات و تجهیزات الکتیریکی بر اساس نوع کاربرد تاسیسات الکتیریکی پیرو نامه شماره 93003مورخ 93/05/19 به نظر اعضاءاین سایت برای اعضاءمفید است و مقرر گردید رویشی جهت معرفی سایت به اعضاءدر نظر گرفته شود .

-هماهنگی لازم جهت دومین سمینار (تکرار)و ظایف و مسئولیتهای ناظر برق در تاریخ 93/05/30 انجام شد .

-با توجه به مشکلات موجود در نقشه های معماری از نگاه الزامات طراحی و اجرایی تاسیسات الکتیریکی از نظر هیات رئیسه گروه برق لازم است کنترلی در این نقشه ها توسط سازمان به عمل آید بعضی از این موارد عبارتند از :

الف:نامناسب بودن و یا نبود داکت و رایز تاسیسات برق (از نظر جانمایی –ابعاد –عدم تداخل با اجزاء معماری

ب: مغایرت ابعاد پاه آسانسور با الزامات مقررات ملی

ج:به علت ناکافی بودن جزئیات نقشه های معماری و تغییرات زیادی در اجرا صورت می گیرد که موجب به هم ریختم نقشه های برق می شود .