28 تير 1398
1 2
  • آیا می دانید: عدم رعایت تعرفه خدمات مهندسی(کاهش یا افزایش) موجب محکومیت انتظامی می شود.

  • ناظر ساختمان باید جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با (شرکت بیمه ) بعمل آورد.

  • قبول هرگونه مسئولیت و سازش در مورد خسارتهای مالی و بدنی از طرف ناظر بدون موافقت کتبی(شرکت بیمه) فاقد اعتبار است.

  • ناظر ساختمان موظف است وقوع هرگونه حادثه را حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ اطلاع خود از وقوع آن به اطلاع (شرکت بیمه) برساند.

  • آیا میدانید،قلاب دستگاهها و وسایل بالابر ساختمان باید مجهز به شیطانک(ضامن ایمنی)باشد تا مانع جداشدن اتفاقی بار از آن گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • اطراف باز راه پله های موقت باید بلافاصله بعداز برپایی و نصب ، با حفاظ مناسب محافظت شود. مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان (بند ۱۲-۷-۴-۲ و ۱۲-۵-۲)-واحد حقوقی سازمان
  • براساس بند10آيين نامه انظباطی سازمان،هرگونه جابجايی محل سکونت اعضای محترم ازاستان،می بايست اعلام ودرسيستم سازمان ثبت گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • عدم رعايت درز انقطاع بر اساس نقشه های مصوب،علاوه بر محکوميت های انتظامی،منجر به محکوميت های قضايی نيز می گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • آیا می دانید که غالب آرا محکومیت های شورای انتظامی ناشی از عدم ثبت به موقع گزارش تخلفات در مراجع صدور پروانه و سازمان می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
  • آیا می دانیدکه یکی از بارزترین تخلفات انتظامی اعضا ناشی از پذیرش تعهد اجرای ساختمان توسط ناظرهمان ساختمان می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
آرشیو اخبار

باید ها و نباید های حرفه ای
بازتاب های خبری سازمان
خلاصه آمار سایت

افراد آنلاین:Label

بازدید امروز:6778

بازدید کل:48771395

بازدید ماهانه:776169

مجله دانش نما مکاتبات الکترونیکی (گیشه) سامانه غیر حضوری اعضا تمدیدید عضویت غیرحضوری پذیرش عضویت جدید

صورتجلسه مورخ 93/06/06

مصوبات جلسه:

-عطف به نامه 23/93-6 مورخ 93/05/19 مقررگردید آقای مهندس امینی سیلاس و تعدا ساعات مهارتهای اولیه مورد نیاز جهت شرکت در دوره آموزشی مهارت در ارزیابی اتصال زمین ساختمان تهیه نمایند .

-مقررگردید خلاصه ای از وظایف و مسئولیتها در لیستهای ایمنی ناظران و طراحا نتوسط اعضا ء گروه آماده و تاجلسه بعد ارائه نمایند .

–با توجه به جلسه اخیر در انجمن مهندس برق همگن با حضور مدیریت محترم بحران استانداری اصفهان ،مقرر گردید که همایش در خصوص مسائل و مشکلات برق با محوریت موضوع ساختمان برگزار گردد و در آن مقرر گردید که همایش با موضوع مسائل و وضعیت جاری برق در ساختمان ها برگزار گردد.این گروه متخصص حضور موثر سازمان در این همایش را به منظور شناساندن مسائل و مشکلات مهندسین ناظر و طراح برق ساختمان را لازم و مفید می داند .

-با توجه به تعداد زیاد داوطلبان جدید برای کنترل نقشه مقرر  کتبی هماهنگ و قبل از مصاحبه آزمون برگزار گردد .