28 تير 1398
1 2
  • آیا می دانید: عدم رعایت تعرفه خدمات مهندسی(کاهش یا افزایش) موجب محکومیت انتظامی می شود.

  • ناظر ساختمان باید جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با (شرکت بیمه ) بعمل آورد.

  • قبول هرگونه مسئولیت و سازش در مورد خسارتهای مالی و بدنی از طرف ناظر بدون موافقت کتبی(شرکت بیمه) فاقد اعتبار است.

  • ناظر ساختمان موظف است وقوع هرگونه حادثه را حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ اطلاع خود از وقوع آن به اطلاع (شرکت بیمه) برساند.

  • آیا میدانید،قلاب دستگاهها و وسایل بالابر ساختمان باید مجهز به شیطانک(ضامن ایمنی)باشد تا مانع جداشدن اتفاقی بار از آن گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • اطراف باز راه پله های موقت باید بلافاصله بعداز برپایی و نصب ، با حفاظ مناسب محافظت شود. مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان (بند ۱۲-۷-۴-۲ و ۱۲-۵-۲)-واحد حقوقی سازمان
  • براساس بند10آيين نامه انظباطی سازمان،هرگونه جابجايی محل سکونت اعضای محترم ازاستان،می بايست اعلام ودرسيستم سازمان ثبت گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • عدم رعايت درز انقطاع بر اساس نقشه های مصوب،علاوه بر محکوميت های انتظامی،منجر به محکوميت های قضايی نيز می گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • آیا می دانید که غالب آرا محکومیت های شورای انتظامی ناشی از عدم ثبت به موقع گزارش تخلفات در مراجع صدور پروانه و سازمان می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
  • آیا می دانیدکه یکی از بارزترین تخلفات انتظامی اعضا ناشی از پذیرش تعهد اجرای ساختمان توسط ناظرهمان ساختمان می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
آرشیو اخبار

باید ها و نباید های حرفه ای
بازتاب های خبری سازمان
خلاصه آمار سایت

افراد آنلاین:Label

بازدید امروز:6718

بازدید کل:48771335

بازدید ماهانه:776109

مجله دانش نما مکاتبات الکترونیکی (گیشه) سامانه غیر حضوری اعضا تمدیدید عضویت غیرحضوری پذیرش عضویت جدید

صورتجلسه مورخ 93/06/20

-در خصوص پاسخ به پرسشهای معمول در برق ساختمان ،آقای مهندس ایرج امینی ده سوال همراه با پاسخ تهیه نمودند که در جلسه مطرح شد و هماهنگ گردید تا پس از تصویب نهایی در سایت سازمان منظور گردد .

-نامه شماره 14947/ش م مورخ 93/05/29 شورای مرکزی در خصوص استفاده از تجارب و فعالیت و دستور العملهای اجرایی و تفاهم نامه ها تعرفه و چک لیست و ......... قرائت گردید .مقرر گردید فایلهای مربوط تهیه و طی نامه ای به ریاست محترم سازمان اعلام گردد .

-نامه شماره 28602/5/93/20 مورخ 93/6/8 ریاست محترم سازمان با موضوع ارایه نقطه نظرات در خصوص برنامه و بودجه سال مالی 94-93 قرائت گردید .

1-برگزاری همایشهای مختلف 350/000/000 ریال

2-خرید دستگا های اندازه گیری و تست برای نظارت 250/000/000 ریال

3-خرید کتاب و استاندارد نرم افزار 50/000/000 ریال