12 خرداد 1399
1 2
  • آیا می دانید: عدم رعایت تعرفه خدمات مهندسی(کاهش یا افزایش) موجب محکومیت انتظامی می شود.

  • ناظر ساختمان باید جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با (شرکت بیمه ) بعمل آورد.

  • قبول هرگونه مسئولیت و سازش در مورد خسارتهای مالی و بدنی از طرف ناظر بدون موافقت کتبی(شرکت بیمه) فاقد اعتبار است.

  • ناظر ساختمان موظف است وقوع هرگونه حادثه را حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ اطلاع خود از وقوع آن به اطلاع (شرکت بیمه) برساند.

  • آیا میدانید،قلاب دستگاهها و وسایل بالابر ساختمان باید مجهز به شیطانک(ضامن ایمنی)باشد تا مانع جداشدن اتفاقی بار از آن گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • اطراف باز راه پله های موقت باید بلافاصله بعداز برپایی و نصب ، با حفاظ مناسب محافظت شود. مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان (بند ۱۲-۷-۴-۲ و ۱۲-۵-۲)-واحد حقوقی سازمان
  • براساس بند10آيين نامه انظباطی سازمان،هرگونه جابجايی محل سکونت اعضای محترم ازاستان،می بايست اعلام ودرسيستم سازمان ثبت گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • عدم رعايت درز انقطاع بر اساس نقشه های مصوب،علاوه بر محکوميت های انتظامی،منجر به محکوميت های قضايی نيز می گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • آیا می دانید که غالب آرا محکومیت های شورای انتظامی ناشی از عدم ثبت به موقع گزارش تخلفات در مراجع صدور پروانه و سازمان می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
  • آیا می دانیدکه یکی از بارزترین تخلفات انتظامی اعضا ناشی از پذیرش تعهد اجرای ساختمان توسط ناظرهمان ساختمان می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
آرشیو اخبار

باید ها و نباید های حرفه ای
بازتاب های خبری سازمان
خلاصه آمار سایت

افراد آنلاین:Label

بازدید امروز:28451

بازدید کل:61567949

بازدید ماهانه:495798

مجله دانش نما مکاتبات الکترونیکی (گیشه) سامانه غیر حضوری اعضا تمدیدید عضویت غیرحضوری پذیرش عضویت جدید

صورتجلسه مورخ 93/09/09

جلسه گروه تخصصی نقشه برداری سازمان باحضور اعضاءابتدا با تلاوتی چند از آیات قران کریم آغاز و حاضرین ابتدا نقطه نظرات خود را در بحث آزاد بیان نمودند .

سپس نامه های ارسالی به گروه بررسی گردید .

-نامه مورخ 93/8/11 مدیر کل دفتر فنی استانداری در خصوص احیای ضرایب منطقه ای مطرح گردید که این نامه در خصوص رشته نقشه برداری نمی باشد .

-نامه مورخ 93/7/2 شوای مرکزی کشور در خصوص شرکت در جلسات کمیته های مباحث 3و5و12-

-نامه مورخ 93/8/26 گروه تخصصی به ریاست سازمان در خصوص نامه اعضا :جهت افزایش قیمت ارسال تهیه نقشه های تفکیک آپارتمان  شده که طبق دستور صادره آنالیز و گزارش توجیهی در خواست شده است .

-نامه درخواست امضادر مورد کنترل مضاعف نقشه های تفکیکی آپارتمان .

-نامه مورخ 93/9/9 واحد پیگیری مصوبات سازمان در خصوص برگزاری دوره آموزشی تهیه نقشه های تفکیک آپارتمانها  بررسی گردید.

-گزارش جلسه در مورخ 93/9/4 که با حضور آقایان فضیله و تاثری و حاجی احمدی با آقای جان نثاری عضو شورای شهر برگزار شده بودتوسط آقای حاجی احمدی برای اعضاگروه بیان شد  .

-گزارش جلسه در مورخ 93/8/24 با حضور آقایان حقدانی و حاجی احمدی با آقای مهدویان مدیر نظارت برطرح تفضیلی معاونت معماری و شهرسازی شهراصفهان برگزار شده بودبرای اعضا گروه بیان گردید .

-عطف به نامه شماره 36495/5/93/20 مورخه 93/7/27 در خصوص اعلام پیشنهادات جهت سررسید اختصاصی سال 94 (زیر نویس مشخصات سررسید )جملات زیر پیشنهاد می گردد :

1-کنترل و کالیبره کردن کلیه وسائل نقشه برداری قبل از شروع عملیات الزامی است .

2-پس از تهیه نقشه کنترل ابعاد و اندازه و رقوم با محل ،صحت کاررا تضمین میکند .

3-کنترل محدوده گود برداری و رقوم زیرپی و رامپ ها توسط مهندسان نقشه بردارموجب حذف هزینه های اضافی می شود .

4-کنترل محورها و ستونها و عناصر باربرقائم از حیث قرارگیری در محورها ی خود و عدم انحراف و پیچش در ساختمان الزامی است .

5-تهیه نقشه های ازبیلت (چون ساخت)به خصوص در مورد تاسیسات برق ومکانیکی  برای نیازهای بعدی ضروری است .

6-پیاده کردن محورهای ساختمان و تعیین بروکف و تثبیت و نگهداری آنها تا پایان کار ضرورت دارد .

7-پیاده سازی موقعیت و ابعاد چاله آسانسور و انتقال دقیق آن به طبقات بالاتر توسط مهندسان نقشه بردار موجب حفظ ظرفیت و ایمنی آسانسور می گردد .

8-کنترل لبه های بیرونی بتن ریزی طبقات توسط مهندسان نقشه بردار موجب صرفه جویی در مصالح و جلوگیری از سنگین شدن وزن نما می گردد .

9- مطابقت ابعاد و مساحت مندرج در اسناد مالکیت شش دانگ با محل احداث ساختمان قبل از تخریب ساختمان قدیمی و در حین اجرای سازه جدید ضروریست .

10-در صورت وجود مغایرت در ابعاد و مساحت اسنادمالکیت شش دانگ با محل استقرار به ساختمان ،اصلاح اسناد مالکیت قبل از شروع عملیات ساختمانی ضروری می باشد .