3 تير 1397
1 2
 • ناظر ساختمان باید جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با (شرکت بیمه ) بعمل آورد.

 • قبول هرگونه مسئولیت و سازش در مورد خسارتهای مالی و بدنی از طرف ناظر بدون موافقت کتبی(شرکت بیمه) فاقد اعتبار است.

 • ناظر ساختمان موظف است وقوع هرگونه حادثه را حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ اطلاع خود از وقوع آن به اطلاع (شرکت بیمه) برساند.

 • آیا میدانید،قلاب دستگاهها و وسایل بالابر ساختمان باید مجهز به شیطانک(ضامن ایمنی)باشد تا مانع جداشدن اتفاقی بار از آن گردد.(واحد حقوقی سازمان)
 • اطراف باز راه پله های موقت باید بلافاصله بعداز برپایی و نصب ، با حفاظ مناسب محافظت شود. مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان (بند ۱۲-۷-۴-۲ و ۱۲-۵-۲)-واحد حقوقی سازمان
 • براساس بند10آيين نامه انظباطی سازمان،هرگونه جابجايی محل سکونت اعضای محترم ازاستان،می بايست اعلام ودرسيستم سازمان ثبت گردد.(واحد حقوقی سازمان)
 • عدم رعايت درز انقطاع بر اساس نقشه های مصوب،علاوه بر محکوميت های انتظامی،منجر به محکوميت های قضايی نيز می گردد.(واحد حقوقی سازمان)
 • آیا می دانید که غالب آرا محکومیت های شورای انتظامی ناشی از عدم ثبت به موقع گزارش تخلفات در مراجع صدور پروانه و سازمان می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
 • آیا می دانیدکه یکی از بارزترین تخلفات انتظامی اعضا ناشی از پذیرش تعهد اجرای ساختمان توسط ناظرهمان ساختمان می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
 • تاییدیه فنی نقشه های سازه در سازمان،مجوزی قانونی برای اجرای مازادبر متراژ پروانه نبوده ودرصورت عدم اصلاح پروانه،مسئولیت اجرای مغایرباپروانه به عهده مهندس ناظرخواهد بود.(واحد حقوقی سازمان)
آرشیو اخبار

باید ها و نباید های حرفه ای
بازتاب های خبری سازمان
خلاصه آمار سایت

افراد آنلاین:Label

بازدید امروز:44112

بازدید کل:37883996

بازدید ماهانه:133508

مجله دانش نما مکاتبات الکترونیکی (گیشه) سامانه غیر حضوری اعضا تمدیدید عضویت غیرحضوری پذیرش عضویت جدید

گزارش سي و دومین جلسه هيأت مديره سازمان مورخ 95/03/24

   " سی و دومین جلسه هیئت مدیره"

سی و دومین جلسه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان مورخ 95/3/24 رأس ساعت 17 با حضور 12 نفر از اعضاي اصلي هيأت مديره و 4 نفر  از اعضاي علي البدل شروع شد و پس از بحث آزاد اعضا، هيأت مديره وارد دستور جلسه گرديد و جلسه رأس ساعت 19:45 خاتمه يافت.

در ابتدای جلسه مصوبات سه جلسه برگزار شده هیأت رئیسه توسط دبیر سازمان قرائت گردید و مصوبات مذکور مورد نقد و بررسی قرار گرفت، از جمله مباحثی که مورد نقد و بررسی قرار گرفت عبارتند از :

موضوع کارتهای عضویت اعضاء و بانک تجارت که در این خصوص ابتدا برخی از اعضاء محترم نسبت به اشتراک کارت های عضویت با بانک اعتراض نموده که توضیحات هیأت رئیسه در این خصوص مطرح گردید و مقرر شد طرح جدید کارت ها نیز ارائه گردد و سپس تصمیم گیری صورت گیرد.

همچنین در خصوص عدم تشکیل کمیسیون معاملات و نامه مدیر کل راه و شهرسازی در خصوص ضریب کاهش9/0 وتسریع واریز فیش های بازرسین گاز به حساب آن ها نیز بحث و بررسی شد.

در خصوص اصلاح تاریخ مجمع عمومی فوق العاده بحث گردید که نظر به فراهم نشدن مکان در تاریخ قبلی که مصوب شده بود، مقرر شد مجمع نوبت اول در تاریخ 95/4/24 و نوبت دوم در تاریخ 95/4/31 برگزار گردد.

سپس جلسه وارد دستور کار شد و موارد زیر مصوب گردید:

 1. ارائه گزارش چگونگی عقد قرارداد MIS سازمان با شرکت دمیس (ادامه بحث جلسه قبل):  گزارش مسئول واحد انفورماتیک ارائه گردید و پس از بحث و برررسی کلیه اعضاء محترم هیأت مدیره، مقرر شد یک گروه تخصصی همراه واحد انفورماتیک پیگیری موضوع را انجام داده و سپس گروه مذکور به همراه هیأت رئیسه یک پیشنهاد کتبی و یک گزارش کلی در جلسه هیأت مدیره ارائه نمایند.
 2. پیش گزارشی از روند تغییر ساختار اداری سازمان توسط دبیر سازمان جهت آمادگی اعضاء برای جلسه آتی ارائه گردد.
 3. مقرر شد با توجه به فشردگی حجم کارها جلسه فوق العاده هیأت مدیره روز دوشنبه آتی 95/3/31 برگزار گردد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                احمدرضا طاهری اصل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                دبیر هیأت مدیره