3 تير 1397
1 2
 • ناظر ساختمان باید جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با (شرکت بیمه ) بعمل آورد.

 • قبول هرگونه مسئولیت و سازش در مورد خسارتهای مالی و بدنی از طرف ناظر بدون موافقت کتبی(شرکت بیمه) فاقد اعتبار است.

 • ناظر ساختمان موظف است وقوع هرگونه حادثه را حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ اطلاع خود از وقوع آن به اطلاع (شرکت بیمه) برساند.

 • آیا میدانید،قلاب دستگاهها و وسایل بالابر ساختمان باید مجهز به شیطانک(ضامن ایمنی)باشد تا مانع جداشدن اتفاقی بار از آن گردد.(واحد حقوقی سازمان)
 • اطراف باز راه پله های موقت باید بلافاصله بعداز برپایی و نصب ، با حفاظ مناسب محافظت شود. مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان (بند ۱۲-۷-۴-۲ و ۱۲-۵-۲)-واحد حقوقی سازمان
 • براساس بند10آيين نامه انظباطی سازمان،هرگونه جابجايی محل سکونت اعضای محترم ازاستان،می بايست اعلام ودرسيستم سازمان ثبت گردد.(واحد حقوقی سازمان)
 • عدم رعايت درز انقطاع بر اساس نقشه های مصوب،علاوه بر محکوميت های انتظامی،منجر به محکوميت های قضايی نيز می گردد.(واحد حقوقی سازمان)
 • آیا می دانید که غالب آرا محکومیت های شورای انتظامی ناشی از عدم ثبت به موقع گزارش تخلفات در مراجع صدور پروانه و سازمان می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
 • آیا می دانیدکه یکی از بارزترین تخلفات انتظامی اعضا ناشی از پذیرش تعهد اجرای ساختمان توسط ناظرهمان ساختمان می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
 • تاییدیه فنی نقشه های سازه در سازمان،مجوزی قانونی برای اجرای مازادبر متراژ پروانه نبوده ودرصورت عدم اصلاح پروانه،مسئولیت اجرای مغایرباپروانه به عهده مهندس ناظرخواهد بود.(واحد حقوقی سازمان)
آرشیو اخبار

باید ها و نباید های حرفه ای
بازتاب های خبری سازمان
خلاصه آمار سایت

افراد آنلاین:Label

بازدید امروز:44165

بازدید کل:37884049

بازدید ماهانه:133561

مجله دانش نما مکاتبات الکترونیکی (گیشه) سامانه غیر حضوری اعضا تمدیدید عضویت غیرحضوری پذیرش عضویت جدید

گزارش سی و پنجمین جلسه هیأت مدیره سازمان مورخ 95/04/21

                                           " سی و پنجمین جلسه هیأت مدیره"

سی و پنجمین جلسه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان مورخ 95/4/21 رأس ساعت 17 با حضور 14 نفر از اعضاي اصلي هيأت مديره 3 نفر  از اعضاي علي البدل شروع شد و پس از بحث آزاد اعضاء،  هيأت مديره وارد دستور جلسه گرديد و جلسه رأس ساعت 19:30 خاتمه يافت.

در ابتدای جلسه مصوبات هیأت رئیسه توسط دبیر سازمان قرائت گردید و مصوبات مذکور مورد نقد و بررسی قرار گرفت، از جمله مباحثی که مورد نقد و بررسی قرار گرفت عبارتند از :

 1. درخصوص بند 4 جلسه چهل و پنجم مورخ 95/4/19 هیأت رئیسه راجع به معرفی نماینده سازمان در شورای رابط کاردانها بحث گردید و با اکثریت آراء آقای مهندس محمد مهدی موسوی به عنوان نماینده هیأت مدیره در شورای فوق حضور یابند.
 2. مصوب شد کمیته ای متشکل از اعضاء هیأت رئیسه، خزانه دار سازمان و آقایان مهندس صلواتی، مهندس مهربد، مهندس عسگری و مهندس تاکی تشکیل گردد و راجع به ادامه و یا توقف و همچنین فروش پروژه های عمرانی تصمیم گیری کنند.
 3. بررسی و تصویب اصلاحیه نظام نامه دفاتر نمایندگی بر اساس مصوبه هیأت رئیسه مطرح شد و پیشنهاد شد نظرات کمیسیون دفاتر نمایندگی که مورد تأئید هیأت رئیسه نیز می باشد به عنوان پیشنهاد هیأت مدیره به شورای مرکزی ارسال شود و آقای مهندس فاطمی به عنوان نماینده سازمان در جلسه شورای مرکزی حضور یابند و از پیشنهاد دفاع نمایند که مورد فوق با اکثریت آراء مورد موافقت قرار گرفت.
 4.  پیشنهاد شد برای انتخاب اعضای شورای انتظامی ده نفر انتخاب شوند، استعلام های چهارگانه را بگیرند و بعد از میان آن ها چهار نفر انتخاب شوند. تعداد کاندیداها به 6 نفر کاهش پیدا کرد، ضمناً هرکس کاندیدایی را پیشنهاد می کند قبلاً شرایط و ضوابط را به کاندیدایی که معرفی می کند اعلام نماید، به رأی گذاشته شد که مورد فوق به اتفاق آراء تصویب شد.

همچنین پیشنهاد شد افراد پیش گفته به ترتیب آراء انتخاب شوند و مجدداً به رأی گذاشته شوند، که مورد فوق نیز با اکثریت آراء مصوب شد.

                                                                                    احمدرضا طاهری اصل

                                                                                 دبیر هیأت مدیره