3 تير 1397
1 2
  • ناظر ساختمان باید جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با (شرکت بیمه ) بعمل آورد.

  • قبول هرگونه مسئولیت و سازش در مورد خسارتهای مالی و بدنی از طرف ناظر بدون موافقت کتبی(شرکت بیمه) فاقد اعتبار است.

  • ناظر ساختمان موظف است وقوع هرگونه حادثه را حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ اطلاع خود از وقوع آن به اطلاع (شرکت بیمه) برساند.

  • آیا میدانید،قلاب دستگاهها و وسایل بالابر ساختمان باید مجهز به شیطانک(ضامن ایمنی)باشد تا مانع جداشدن اتفاقی بار از آن گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • اطراف باز راه پله های موقت باید بلافاصله بعداز برپایی و نصب ، با حفاظ مناسب محافظت شود. مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان (بند ۱۲-۷-۴-۲ و ۱۲-۵-۲)-واحد حقوقی سازمان
  • براساس بند10آيين نامه انظباطی سازمان،هرگونه جابجايی محل سکونت اعضای محترم ازاستان،می بايست اعلام ودرسيستم سازمان ثبت گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • عدم رعايت درز انقطاع بر اساس نقشه های مصوب،علاوه بر محکوميت های انتظامی،منجر به محکوميت های قضايی نيز می گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • آیا می دانید که غالب آرا محکومیت های شورای انتظامی ناشی از عدم ثبت به موقع گزارش تخلفات در مراجع صدور پروانه و سازمان می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
  • آیا می دانیدکه یکی از بارزترین تخلفات انتظامی اعضا ناشی از پذیرش تعهد اجرای ساختمان توسط ناظرهمان ساختمان می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
  • تاییدیه فنی نقشه های سازه در سازمان،مجوزی قانونی برای اجرای مازادبر متراژ پروانه نبوده ودرصورت عدم اصلاح پروانه،مسئولیت اجرای مغایرباپروانه به عهده مهندس ناظرخواهد بود.(واحد حقوقی سازمان)
آرشیو اخبار

باید ها و نباید های حرفه ای
بازتاب های خبری سازمان
خلاصه آمار سایت

افراد آنلاین:Label

بازدید امروز:44349

بازدید کل:37884233

بازدید ماهانه:133745

مجله دانش نما مکاتبات الکترونیکی (گیشه) سامانه غیر حضوری اعضا تمدیدید عضویت غیرحضوری پذیرش عضویت جدید

گزارش چهل و یکمین جلسه هیأت مدیره سازمان مورخ 95/07/12

 " چهل و یکمین جلسه هیأت مدیره"

چهل و یکمین جلسه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان مورخ 95/7/12 رأس ساعت 17 با حضور 15 نفر از اعضاي اصلي هيأت مديره و 5 نفر از اعضاي علي البدل برگزار گردید و هيأت مديره وارد دستور جلسه گرديد و جلسه رأس ساعت 20:40 خاتمه يافت.

با توجه به مصوبه جلسات قبلی مقرر شد که ابتدا جلسه وارد دستور کار گردد و از مجموع 3/5 ساعت جلسه، 2/5 ساعت دستور جلسات مورد بررسی قرار گرفت و پس از 15 دقیقه استراحت در 45 دقیقه آخر به قرائت مصوبات و بحث آزاد اختصاص یابد لذا در جلسه مذکور به دلیل انتخابات اعضای محترم شورای انتظامی جلسه وارد دستور کار شد و پس از بحث و تبادل نظر:

رأی گیری در خصوص نفرات پیشنهادی جهت اعضاء شورای انتظامی آغاز گردید و نتایج زیر حاصل گردید:

با حضور سیزده نفر از اعضاء هیأت مدیره انتخابات صورت پذیرفت و  آقای مهندس محمود محمودزاده، آقای مهندس سیدرضا متولی امامی، آقای مهندس سید جواد امیران، آقای مهندس احمد اکبری باتفاق آراء با سیزده رأی به عنوان منتخبین هیأت مدیره در شورای انتظامی انتخاب شدند.

 

دستور کار 2- طرح و بازنگری مجدد مصوبه هیأت مدیره مبنی بر ضریب کاهش 0/9 در سیستم ارجاع نظارت بحث گردید و پیشنهادات زیر مطرح شد

2-1-  حذف ضریب کاهش 0/9 در سیستم ارجاع و انجام ضریب تشویقی توامان مطرح شد و رأی گیری شد، شش رأی موافق کسب کرد و هفت رأی مخالف و تصویب نشد

2-2- حذف ضریب کاهش 0/9 در سیستم ارجاع مطرح شد و رأی گیری شد، شش رأی موافق کسب کرد و هفت رأی مخالف و تصویب نشد.

ادامه بررسی موضوع فوق به جلسات آتی هیأت مدیره موکول گردید.

 

                                                                                                                                                                     احمدرضا طاهری اصل

                                                                                                                                                                      دبیر هیأت مدیره