4 ارديبهشت 1397
1 2
 • ناظر ساختمان باید جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با (شرکت بیمه ) بعمل آورد.

 • قبول هرگونه مسئولیت و سازش در مورد خسارتهای مالی و بدنی از طرف ناظر بدون موافقت کتبی(شرکت بیمه) فاقد اعتبار است.

 • ناظر ساختمان موظف است وقوع هرگونه حادثه را حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ اطلاع خود از وقوع آن به اطلاع (شرکت بیمه) برساند.

 • آیا میدانید،قلاب دستگاهها و وسایل بالابر ساختمان باید مجهز به شیطانک(ضامن ایمنی)باشد تا مانع جداشدن اتفاقی بار از آن گردد.(واحد حقوقی سازمان)
 • اطراف باز راه پله های موقت باید بلافاصله بعداز برپایی و نصب ، با حفاظ مناسب محافظت شود. مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان (بند ۱۲-۷-۴-۲ و ۱۲-۵-۲)-واحد حقوقی سازمان
 • براساس بند10آيين نامه انظباطی سازمان،هرگونه جابجايی محل سکونت اعضای محترم ازاستان،می بايست اعلام ودرسيستم سازمان ثبت گردد.(واحد حقوقی سازمان)
 • عدم رعايت درز انقطاع بر اساس نقشه های مصوب،علاوه بر محکوميت های انتظامی،منجر به محکوميت های قضايی نيز می گردد.(واحد حقوقی سازمان)
 • آیا می دانید که غالب آرا محکومیت های شورای انتظامی ناشی از عدم ثبت به موقع گزارش تخلفات در مراجع صدور پروانه و سازمان می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
 • آیا می دانیدکه یکی از بارزترین تخلفات انتظامی اعضا ناشی از پذیرش تعهد اجرای ساختمان توسط ناظرهمان ساختمان می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
 • تاییدیه فنی نقشه های سازه در سازمان،مجوزی قانونی برای اجرای مازادبر متراژ پروانه نبوده ودرصورت عدم اصلاح پروانه،مسئولیت اجرای مغایرباپروانه به عهده مهندس ناظرخواهد بود.(واحد حقوقی سازمان)
آرشیو اخبار

باید ها و نباید های حرفه ای
بازتاب های خبری سازمان
خلاصه آمار سایت

افراد آنلاین:Label

بازدید امروز:16917

بازدید کل:35250420

بازدید ماهانه:118841

مجله دانش نما مکاتبات الکترونیکی (گیشه) سامانه غیر حضوری اعضا تمدیدید عضویت غیرحضوری پذیرش عضویت جدید

گزارش چهل و سومین جلسه هیأت مدیره سازمان مورخ 95/07/26

" چهل و سومین جلسه هیأت مدیره"

چهل و سومین جلسه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان مورخ 95/7/26 رأس ساعت 17:30 با حضور 12 نفر از اعضاي اصلي هيأت مديره و 3 نفر  از اعضاي علي البدل شروع شد و هيأت مديره وارد دستور جلسه گرديد و جلسه رأس ساعت 21 خاتمه يافت.

مطابق مصوبات جلسات قبل، جلسه در دو بخش برگزار گردید، بخش اول دستور جلسه و در بخش دوم قرائت مصوبات هیأت رئیسه و بحث آزاد و گزارش رئیس سازمان از امور جاری صورت پذیرفت.

بخش اول:

 1. طرح و بازنگری مجدد مصوبه هیأت مدیره مبنی بر ضریب کاهش 9/0 در سیستم ارجاع نظارت مطرح گردید و مقرر شد در صورت نظر هیأت رئیسه و اعضاء هیأت مدیره بر تصمیم گیری قطعی در خصوص موضوع فوق با امضاء هشت نفر از اعضاء محترم هیأت مدیره در جلسات آتی مطرح گردد و قبل از آن شیوه نامه اجرایی طرح های پیشنهادی تهیه و در هیأت مدیره مطرح گردد.
 2. بررسی پیشنهاد کمیسیون دفاتر نمایندگی و تصویب موارد پیشنهادی پس از طرح کلیات ،مطرح گردید و موارد زیر به تصویب رسید:

     1-2 -بند الف گزارش بررسی، اصلاح و بهسازی دفاتر نمایندگی( استقرار و فعالیت) شامل:

 1. دفاتر فرازمند و ترازمند ( تراز مالی مثبت) به فعالیت ادامه دهند.
 2. دفاتر نیازمند مراکز شهرستان ها با تجدید نظر جدی در مسیر تقابل هزینه ها و افزایش درآمد از طریق ارائه خدمات مهندسی و سایر روش های ابداعی فعالیت خواهند نمود
 3. ادامه استقرار دفاتر نیازمند در صورتی تحقق خواهد پذیرفت که قادر به تأمین هزینه های جاری به یک یا چند روش و سایر طریق های پیشنهادی باشند که در این خصوص می توان به موارد زیر اشاره نمود:

         الف) کمک مقامات محلی از نظر تأمین مکان، نیروی خدماتی و موارد مشابه دیگر

          ب) افزایش ارائه خدمات مهندسی درآمدزا

           ج) استفاده از نیروهای ساعتی و پاره وقت بر اساس حجم کار

           د) اعزام مأمور جهت انجام فعالیت های جاری از مرکز شهرستان در روزهای معین

   موارد فوق مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتفاق آراء تصویب گردید

   2-2-  بند ب گزارش بررسی، اصلاح و بهسازی دفاتر نمایندگی ( انتظام بخشی) شامل:

       الف) تنظیم و تدوین بودجه و عملکرد مالی بر اساس بودجه توسط سازمان

        ب) تفویض اختیار به مسئولان دفاتر در حوزه ذیربط و متقابلاً کنترل عملکرد ( البته تفویض اختیار در مواردی که هیأت مدیره و هیأت رئیسه طی یک شیوه نامه بر اساس ماده 76 اعلام نماید)

        ج) انجام بازدید های دوره ای مالی، ارجاع کار و سایر موارد توسط یک گروه منتخب بازرسی و ارائه گزارشات به امور مالی، خزانه دار، هیأت رئیسه و کمیسیون ذیربط حسب مورد

        د) تنظیم و تدوین دستورالعمل ارزیابی عملکرد نمایندگی ها بر اساس شاخص های تعریفی و به کار بردن عوامل تشویقی معنوی و مادی

       و) شفاف سازی فعالیت دفاتر و کسب نظر اعضاء نمایندگی در عملکردها از طریق خبرنامه و سایر

      ه) تأکید به کارگیری نیروهای مورد لزوم به صورت کارمزدی به جای وقت مزدی در امور و در صورت امکان

موارد فوق مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد راجع به هر یک از بندهای اشاره شده کمیسیون دفاتر، شیوه نامه اجرایی تدوین و به تصویب هیأت مدیره برساند و ضمناً کلیات بندهای مذکور باتفاق آراء تصویب گردید

3-2- بند ج گزارش بررسی، اصلاح و بهسازی دفاتر نمایندگی ( دارایی های ثابت شامل زمین و ساختمان های احداثی و در حال احداث) شامل:

    الف) بازنگری در مورد واحدهای اداری و در دست احداث و تطبیق وضعیت آن ها با شرایط حاضر به حاظ فضای مورد نیاز بر اساس نگرش های موجود به مبحث 2

      ب) ادامه پروژه های نیمه کاره ساختمانی تنها بر اساس مازاد ریالی دفاتر نمایندگی و از محل مازاد درآمد خود دفتر نمایندگی و با توجه به فضای مورد نیاز به پیشنهاد کمیسیون و تأئید هیأت رئیسه امکان پذیر خواهد بود.

      ج) در مورد دارایی های سرمایه ای (زمین و ساختمان) هر دفتر نمایندگی با توجه به بند ب پس از بررسی  های همه جانبه و به روش های مختلف فروش، تبدیل به احسنت، مشارکت و امثالهم و در هر مورد اتخاذ تصمیم گردد

موارد فوق مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اکثریت آراء تصویب گردید.

4-2- پیشنهاد گردید 9 دفتر نمایندگی نیازمند شامل ( مهردشت، دشتی، درچه، گلدشت، قهجاورستان، جرقویه، ورزنه، هرند و کوهپایه) به پیشنهاد کمیسیون دفاتر و تأئید هیأت رئیسه نسبت به تعطیلی و نحوه عدم فعالیت آنها اقدام گردد، که مورد فوق با اکثریت آراء به تصویب رسید

بخش دوم جلسه:

مصوبات هیأت رئیسه توسط دبیر سازمان قرائت گردید:

 بند 4 مصوبه جلسه هفتاد و دوم (95/7/24) هیأت رئیسه سازمان مبنی بر برگزاری جلسه مجمع عمومی سالیانه سازمان ( نوبت اول) در روز پنج شنبه 4 آذرماه همراه با

برگزاری انتخابات هیأت رئیسه گروههای تخصصی ( در صورت تأئید از طرف شورای مرکزی) مطرح گردید و با ده رأی تصویب شد.

                                                                                                                 احمدرضا طاهری اصل

                                                                                                               دبیر هیأت مدیره