3 تير 1397
1 2
  • آیا می دانید که عدم ثبت به موقع ظرفیت اشتغال,یکی از شاخص ترین محکومیتهای تخلفات انتظامی می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
  • آیا می دانید که غالب شکایات مراجع صدور پروانه(شهرداری)ناشی از عدم اعلام و ثبت به موقع تخلفات توسط مهندسان ناظر است.(واحد حقوقی سازمان)
آرشیو اخبار

باید ها و نباید های حرفه ای
بازتاب های خبری سازمان
خلاصه آمار سایت

افراد آنلاین:Label

بازدید امروز:44368

بازدید کل:37884252

بازدید ماهانه:133764

مجله دانش نما مکاتبات الکترونیکی (گیشه) سامانه غیر حضوری اعضا تمدیدید عضویت غیرحضوری پذیرش عضویت جدید

گزارش چهل و سومین جلسه هیأت مدیره سازمان مورخ 95/07/26

" چهل و سومین جلسه هیأت مدیره"

چهل و سومین جلسه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان مورخ 95/7/26 رأس ساعت 17:30 با حضور 12 نفر از اعضاي اصلي هيأت مديره و 3 نفر  از اعضاي علي البدل شروع شد و هيأت مديره وارد دستور جلسه گرديد و جلسه رأس ساعت 21 خاتمه يافت.

مطابق مصوبات جلسات قبل، جلسه در دو بخش برگزار گردید، بخش اول دستور جلسه و در بخش دوم قرائت مصوبات هیأت رئیسه و بحث آزاد و گزارش رئیس سازمان از امور جاری صورت پذیرفت.

بخش اول:

  1. طرح و بازنگری مجدد مصوبه هیأت مدیره مبنی بر ضریب کاهش 9/0 در سیستم ارجاع نظارت مطرح گردید و مقرر شد در صورت نظر هیأت رئیسه و اعضاء هیأت مدیره بر تصمیم گیری قطعی در خصوص موضوع فوق با امضاء هشت نفر از اعضاء محترم هیأت مدیره در جلسات آتی مطرح گردد و قبل از آن شیوه نامه اجرایی طرح های پیشنهادی تهیه و در هیأت مدیره مطرح گردد.
  2. بررسی پیشنهاد کمیسیون دفاتر نمایندگی و تصویب موارد پیشنهادی پس از طرح کلیات ،مطرح گردید و موارد زیر به تصویب رسید:

     1-2 -بند الف گزارش بررسی، اصلاح و بهسازی دفاتر نمایندگی( استقرار و فعالیت) شامل:

  1. دفاتر فرازمند و ترازمند ( تراز مالی مثبت) به فعالیت ادامه دهند.
  2. دفاتر نیازمند مراکز شهرستان ها با تجدید نظر جدی در مسیر تقابل هزینه ها و افزایش درآمد از طریق ارائه خدمات مهندسی و سایر روش های ابداعی فعالیت خواهند نمود
  3. ادامه استقرار دفاتر نیازمند در صورتی تحقق خواهد پذیرفت که قادر به تأمین هزینه های جاری به یک یا چند روش و سایر طریق های پیشنهادی باشند که در این خصوص می توان به موارد زیر اشاره نمود:

         الف) کمک مقامات محلی از نظر تأمین مکان، نیروی خدماتی و موارد مشابه دیگر

          ب) افزایش ارائه خدمات مهندسی درآمدزا

           ج) استفاده از نیروهای ساعتی و پاره وقت بر اساس حجم کار

           د) اعزام مأمور جهت انجام فعالیت های جاری از مرکز شهرستان در روزهای معین

   موارد فوق مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتفاق آراء تصویب گردید

   2-2-  بند ب گزارش بررسی، اصلاح و بهسازی دفاتر نمایندگی ( انتظام بخشی) شامل:

       الف) تنظیم و تدوین بودجه و عملکرد مالی بر اساس بودجه توسط سازمان

        ب) تفویض اختیار به مسئولان دفاتر در حوزه ذیربط و متقابلاً کنترل عملکرد ( البته تفویض اختیار در مواردی که هیأت مدیره و هیأت رئیسه طی یک شیوه نامه بر اساس ماده 76 اعلام نماید)

        ج) انجام بازدید های دوره ای مالی، ارجاع کار و سایر موارد توسط یک گروه منتخب بازرسی و ارائه گزارشات به امور مالی، خزانه دار، هیأت رئیسه و کمیسیون ذیربط حسب مورد

        د) تنظیم و تدوین دستورالعمل ارزیابی عملکرد نمایندگی ها بر اساس شاخص های تعریفی و به کار بردن عوامل تشویقی معنوی و مادی

       و) شفاف سازی فعالیت دفاتر و کسب نظر اعضاء نمایندگی در عملکردها از طریق خبرنامه و سایر

      ه) تأکید به کارگیری نیروهای مورد لزوم به صورت کارمزدی به جای وقت مزدی در امور و در صورت امکان

موارد فوق مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد راجع به هر یک از بندهای اشاره شده کمیسیون دفاتر، شیوه نامه اجرایی تدوین و به تصویب هیأت مدیره برساند و ضمناً کلیات بندهای مذکور باتفاق آراء تصویب گردید

3-2- بند ج گزارش بررسی، اصلاح و بهسازی دفاتر نمایندگی ( دارایی های ثابت شامل زمین و ساختمان های احداثی و در حال احداث) شامل:

    الف) بازنگری در مورد واحدهای اداری و در دست احداث و تطبیق وضعیت آن ها با شرایط حاضر به حاظ فضای مورد نیاز بر اساس نگرش های موجود به مبحث 2

      ب) ادامه پروژه های نیمه کاره ساختمانی تنها بر اساس مازاد ریالی دفاتر نمایندگی و از محل مازاد درآمد خود دفتر نمایندگی و با توجه به فضای مورد نیاز به پیشنهاد کمیسیون و تأئید هیأت رئیسه امکان پذیر خواهد بود.

      ج) در مورد دارایی های سرمایه ای (زمین و ساختمان) هر دفتر نمایندگی با توجه به بند ب پس از بررسی  های همه جانبه و به روش های مختلف فروش، تبدیل به احسنت، مشارکت و امثالهم و در هر مورد اتخاذ تصمیم گردد

موارد فوق مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اکثریت آراء تصویب گردید.

4-2- پیشنهاد گردید 9 دفتر نمایندگی نیازمند شامل ( مهردشت، دشتی، درچه، گلدشت، قهجاورستان، جرقویه، ورزنه، هرند و کوهپایه) به پیشنهاد کمیسیون دفاتر و تأئید هیأت رئیسه نسبت به تعطیلی و نحوه عدم فعالیت آنها اقدام گردد، که مورد فوق با اکثریت آراء به تصویب رسید

بخش دوم جلسه:

مصوبات هیأت رئیسه توسط دبیر سازمان قرائت گردید:

 بند 4 مصوبه جلسه هفتاد و دوم (95/7/24) هیأت رئیسه سازمان مبنی بر برگزاری جلسه مجمع عمومی سالیانه سازمان ( نوبت اول) در روز پنج شنبه 4 آذرماه همراه با

برگزاری انتخابات هیأت رئیسه گروههای تخصصی ( در صورت تأئید از طرف شورای مرکزی) مطرح گردید و با ده رأی تصویب شد.

                                                                                                                 احمدرضا طاهری اصل

                                                                                                               دبیر هیأت مدیره