3 تير 1397
1 2
 • ناظر ساختمان باید جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با (شرکت بیمه ) بعمل آورد.

 • قبول هرگونه مسئولیت و سازش در مورد خسارتهای مالی و بدنی از طرف ناظر بدون موافقت کتبی(شرکت بیمه) فاقد اعتبار است.

 • ناظر ساختمان موظف است وقوع هرگونه حادثه را حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ اطلاع خود از وقوع آن به اطلاع (شرکت بیمه) برساند.

 • آیا میدانید،قلاب دستگاهها و وسایل بالابر ساختمان باید مجهز به شیطانک(ضامن ایمنی)باشد تا مانع جداشدن اتفاقی بار از آن گردد.(واحد حقوقی سازمان)
 • اطراف باز راه پله های موقت باید بلافاصله بعداز برپایی و نصب ، با حفاظ مناسب محافظت شود. مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان (بند ۱۲-۷-۴-۲ و ۱۲-۵-۲)-واحد حقوقی سازمان
 • براساس بند10آيين نامه انظباطی سازمان،هرگونه جابجايی محل سکونت اعضای محترم ازاستان،می بايست اعلام ودرسيستم سازمان ثبت گردد.(واحد حقوقی سازمان)
 • عدم رعايت درز انقطاع بر اساس نقشه های مصوب،علاوه بر محکوميت های انتظامی،منجر به محکوميت های قضايی نيز می گردد.(واحد حقوقی سازمان)
 • آیا می دانید که غالب آرا محکومیت های شورای انتظامی ناشی از عدم ثبت به موقع گزارش تخلفات در مراجع صدور پروانه و سازمان می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
 • آیا می دانیدکه یکی از بارزترین تخلفات انتظامی اعضا ناشی از پذیرش تعهد اجرای ساختمان توسط ناظرهمان ساختمان می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
 • تاییدیه فنی نقشه های سازه در سازمان،مجوزی قانونی برای اجرای مازادبر متراژ پروانه نبوده ودرصورت عدم اصلاح پروانه،مسئولیت اجرای مغایرباپروانه به عهده مهندس ناظرخواهد بود.(واحد حقوقی سازمان)
آرشیو اخبار

باید ها و نباید های حرفه ای
بازتاب های خبری سازمان
خلاصه آمار سایت

افراد آنلاین:Label

بازدید امروز:44254

بازدید کل:37884138

بازدید ماهانه:133650

مجله دانش نما مکاتبات الکترونیکی (گیشه) سامانه غیر حضوری اعضا تمدیدید عضویت غیرحضوری پذیرش عضویت جدید

گزارش چهل و چهارمین جلسه هیأت مدیره سازمان مورخ 95/03/08

" چهل و چهارمین جلسه هیأت مدیره"

چهل وچهارمین جلسه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان مورخ 95/8/3 رأس ساعت 17:10 با حضور 14 نفر از اعضاي اصلي هيأت مديره و 3 نفر  از اعضاي علي البدل شروع شد و هيأت مديره وارد دستور جلسه گرديد و جلسه رأس ساعت 21 خاتمه يافت.

مطابق مصوبات جلسات قبل، جلسه در دو بخش برگزار گردید، بخش اول دستور جلسه و در بخش دوم قرائت مصوبات هیأت رئیسه و بحث آزاد و گزارش رئیس سازمان از امور جاری صورت پذیرفت

بخش اول:

 1. نامه هشت تن از اعضاء هیأت مدیره در خصوص بررسی مجدد بند 1-1 جلسه سی و نهم هیأت مدیره در خصوص اصلاح مواد 111، 115،122 نظام نامه مالی سازمان مطرح گردید و در خصوص ارائه شدن مباحث به شکل پکیج بحث شد و با اکثریت آراء مورد موافقت قرار گرفت.

         1-1 - در خصوص اصلاح ماده 111،115،122 نظام نامه مالی سازمان در خصوص افزایش حق الجلسه و کارکرد ساعتی اعضاء، هیأت رئیسه گروههای تخصصی و اعضاء کمیسیون ها، هیأت مدیره، مدیر مسئول، سردبیر و هیأت تحریریه ماهنامه دانش نما مطابق نظر هیأت رئیسه سازمان و پیرو بند 1 جلسه شصت ویکم (95/6/9) هیأت رئیسه مورد بحث قرار گرفت و با اکثریت آراء به تصویب رسید.

        2-1 - بررسی مجدد پرداختهای مربوط به نظام نامه مالی سازمان در خصوص پرداخت های پاره وقت سازمان و بازنگری موارد فوق مورد بحث قرار گرفت و با اکثریت آراء مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد هیأت رئیسه سازمان به همراه خزانه دار در این خصوص اقدام نمایند.

      2. ارائه گزارش و دریافت نظرات اعضاء در خصوص تغییر و تحول و ارائه رویکردهای نوین در ساختار اجرایی سازمان مطرح و پس از ارائه گزارش چارت بهسازی شده توسط مهندس طاهری اصل و ارائه ساختار کلی توسط آقای مهندس ربانیفرد جلسه وارد بحث گردید.

پیشنهاد گردید مباحث ارائه شده توسط آقای مهندس طاهری توسط اعضاء بررسی گردد و پیشنهادات خود را تا جلسه آتی به ایشان ارائه نمایند و در جلسه آتی طرح نهایی گردد، موضوع فوق رأی گیری شد و با اکثریت آراء موافقت شد، ضمناً مباحث کلی ارائه شده آقای مهندس ربانیفرد همچنان مورد بررسی تا طرح نهایی گردد.

بخش دوم:

قرائت مصوبات هیأت رئیسه توسط دبیر صورت پذیرفت و اعضاء محترم وارد بحث آزاد شدند.

گزارشی از امور جاری سازمان توسط دبیر ارائه گردید.

 

                                                                                                                                احمدرضا طاهری اصل

                                                                                                                            دبیر هیأت مدیره