3 تير 1397
1 2
  • آیا می دانید که عدم ثبت به موقع ظرفیت اشتغال,یکی از شاخص ترین محکومیتهای تخلفات انتظامی می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
  • آیا می دانید که غالب شکایات مراجع صدور پروانه(شهرداری)ناشی از عدم اعلام و ثبت به موقع تخلفات توسط مهندسان ناظر است.(واحد حقوقی سازمان)
آرشیو اخبار

باید ها و نباید های حرفه ای
بازتاب های خبری سازمان
خلاصه آمار سایت

افراد آنلاین:Label

بازدید امروز:44431

بازدید کل:37884315

بازدید ماهانه:133827

مجله دانش نما مکاتبات الکترونیکی (گیشه) سامانه غیر حضوری اعضا تمدیدید عضویت غیرحضوری پذیرش عضویت جدید

گزارش چهل و چهارمین جلسه هیأت مدیره سازمان مورخ 95/03/08

" چهل و چهارمین جلسه هیأت مدیره"

چهل وچهارمین جلسه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان مورخ 95/8/3 رأس ساعت 17:10 با حضور 14 نفر از اعضاي اصلي هيأت مديره و 3 نفر  از اعضاي علي البدل شروع شد و هيأت مديره وارد دستور جلسه گرديد و جلسه رأس ساعت 21 خاتمه يافت.

مطابق مصوبات جلسات قبل، جلسه در دو بخش برگزار گردید، بخش اول دستور جلسه و در بخش دوم قرائت مصوبات هیأت رئیسه و بحث آزاد و گزارش رئیس سازمان از امور جاری صورت پذیرفت

بخش اول:

  1. نامه هشت تن از اعضاء هیأت مدیره در خصوص بررسی مجدد بند 1-1 جلسه سی و نهم هیأت مدیره در خصوص اصلاح مواد 111، 115،122 نظام نامه مالی سازمان مطرح گردید و در خصوص ارائه شدن مباحث به شکل پکیج بحث شد و با اکثریت آراء مورد موافقت قرار گرفت.

         1-1 - در خصوص اصلاح ماده 111،115،122 نظام نامه مالی سازمان در خصوص افزایش حق الجلسه و کارکرد ساعتی اعضاء، هیأت رئیسه گروههای تخصصی و اعضاء کمیسیون ها، هیأت مدیره، مدیر مسئول، سردبیر و هیأت تحریریه ماهنامه دانش نما مطابق نظر هیأت رئیسه سازمان و پیرو بند 1 جلسه شصت ویکم (95/6/9) هیأت رئیسه مورد بحث قرار گرفت و با اکثریت آراء به تصویب رسید.

        2-1 - بررسی مجدد پرداختهای مربوط به نظام نامه مالی سازمان در خصوص پرداخت های پاره وقت سازمان و بازنگری موارد فوق مورد بحث قرار گرفت و با اکثریت آراء مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد هیأت رئیسه سازمان به همراه خزانه دار در این خصوص اقدام نمایند.

      2. ارائه گزارش و دریافت نظرات اعضاء در خصوص تغییر و تحول و ارائه رویکردهای نوین در ساختار اجرایی سازمان مطرح و پس از ارائه گزارش چارت بهسازی شده توسط مهندس طاهری اصل و ارائه ساختار کلی توسط آقای مهندس ربانیفرد جلسه وارد بحث گردید.

پیشنهاد گردید مباحث ارائه شده توسط آقای مهندس طاهری توسط اعضاء بررسی گردد و پیشنهادات خود را تا جلسه آتی به ایشان ارائه نمایند و در جلسه آتی طرح نهایی گردد، موضوع فوق رأی گیری شد و با اکثریت آراء موافقت شد، ضمناً مباحث کلی ارائه شده آقای مهندس ربانیفرد همچنان مورد بررسی تا طرح نهایی گردد.

بخش دوم:

قرائت مصوبات هیأت رئیسه توسط دبیر صورت پذیرفت و اعضاء محترم وارد بحث آزاد شدند.

گزارشی از امور جاری سازمان توسط دبیر ارائه گردید.

 

                                                                                                                                احمدرضا طاهری اصل

                                                                                                                            دبیر هیأت مدیره