1 بهمن 1396
1 2
  • ناظر ساختمان باید جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با (شرکت بیمه ) بعمل آورد.

  • قبول هرگونه مسئولیت و سازش در مورد خسارتهای مالی و بدنی از طرف ناظر بدون موافقت کتبی(شرکت بیمه) فاقد اعتبار است.

  • ناظر ساختمان موظف است وقوع هرگونه حادثه را حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ اطلاع خود از وقوع آن به اطلاع (شرکت بیمه) برساند.

  • آیا میدانید،قلاب دستگاهها و وسایل بالابر ساختمان باید مجهز به شیطانک(ضامن ایمنی)باشد تا مانع جداشدن اتفاقی بار از آن گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • اطراف باز راه پله های موقت باید بلافاصله بعداز برپایی و نصب ، با حفاظ مناسب محافظت شود. مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان (بند ۱۲-۷-۴-۲ و ۱۲-۵-۲)-واحد حقوقی سازمان
  • براساس بند10آيين نامه انظباطی سازمان،هرگونه جابجايی محل سکونت اعضای محترم ازاستان،می بايست اعلام ودرسيستم سازمان ثبت گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • عدم رعايت درز انقطاع بر اساس نقشه های مصوب،علاوه بر محکوميت های انتظامی،منجر به محکوميت های قضايی نيز می گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • آیا می دانید که غالب آرا محکومیت های شورای انتظامی ناشی از عدم ثبت به موقع گزارش تخلفات در مراجع صدور پروانه و سازمان می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
  • آیا می دانیدکه یکی از بارزترین تخلفات انتظامی اعضا ناشی از پذیرش تعهد اجرای ساختمان توسط ناظرهمان ساختمان می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
  • تاییدیه فنی نقشه های سازه در سازمان،مجوزی قانونی برای اجرای مازادبر متراژ پروانه نبوده ودرصورت عدم اصلاح پروانه،مسئولیت اجرای مغایرباپروانه به عهده مهندس ناظرخواهد بود.(واحد حقوقی سازمان)
آرشیو اخبار

باید ها و نباید های حرفه ای
بازتاب های خبری سازمان
خلاصه آمار سایت

افراد آنلاین:Label

بازدید امروز:13204

بازدید کل:31541025

بازدید ماهانه:13204

مجله دانش نما مکاتبات الکترونیکی (گیشه) سامانه غیر حضوری اعضا تمدیدید عضویت غیرحضوری پذیرش عضویت جدید

اعضای هیأت مدیره

ليست اعضای هيات مديره سازمان نظام مهندسی استان اصفهان به شرح زير می باشد :
 

اعضاي اصلي هيأت مديره 

 

ردیف

نام و نام خانوادگي

رشته

1

آقاي مهندس علی عموشاهی

عمران

2

آقاي مهندس مصطفی مهربد

عمران

3

آقاي مهندس عبداله کوپایی

عمران

4 آقای مهندس علی زهتاب خوزانی عمران

5

آقاي مهندس سید علی فاطمی

عمران

6 آقای مهندس سید محمد مهدی موسوی عمران

7

آقاي مهندس محمد کرباسیون

ترافيك

8

آقاي مهندس مجتبی ربیع زاده

نقشه برداري

9

آقاي مهندس دیهیم تاکی

معماري

10

آقاي مهندس اکبر ربانی فرد

معماري

11

خانم مهندس مهرک کوهزاد

معماری

12

آقای دکتر محمد مسعود

شهرسازی

13

آقاي مهندس حسن صلواتي

برق

14

خانم مهندس نیلوفر شاه منصوری

برق

15

آقای مهندس احمدرضا طاهری اصل

مکانیک

اعضاي علي‌البدل هيأت مديره

 

ردیف

نام و نام خانوادگي

رشته

1

خانم مهندس رویا سعیدی بروجنی

ترافيك (از گروه عمران)

2

آقاي مهندس مهدی معینی

معماري

3

آقاي مهندس اسداله كريمي خوزاني

شهرسازي

4 آقاي مهندس ایرج بیژن مكانيك

 

اهم وظايف هيات مديره درماده 15قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان وماده 73 آيين نامه اجرايی آن ذکر شده است به شرح ذیل می باشد :

برنامه ريزی در جهت تقويت وتوسعه فرهنگ وارزشهای اسلامی در معماری وشهر سازی .

برنامه ريزی به منظور رشد واعتلای حرفه های مهندسی ساختمان ومشاغل مرتبط با آن .

ارتقای دانش فنی وکيفيت کار شاغلان در بخشهای ساختمان وشهر سازی از طريق ايجاد پايگاهای علمی .فنی .آموزش وانتشارات .

همکاری با مراجع مسوول در امر کنترل ساختمان از قبيل اجرای دقيق صحيح مقررات ملی ساختمان وظوابط طرحهای جامع وتفصيلی وهادی شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست .

نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقيقی وحقوقی در طرحهاوفعاليتهای غير دولتی در حوزه استان وتعقيب متخلفان از طريق مراجع قانونی ذيصلاح .

مشارکت در امر ارزشيابی وتعيين صلاحيت وظرفِت اشتغال به کار شاغلان در امر فنی مربوط به فعاليتهای حوزه های مشمول اين قانون .

دفاع از حقوق اجتماعی وحيثيت حرفه ای اعضاء وتشويق وحمايت از فعاليتهای با ارزش وبرگزاری مسابقات حرفه ای وتخصصی ومعرفی طرحهای ارزشمند .

تنظيم روابط بين صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان وکارفرمايان وکمک به مراجع مسوول در بخش ساختمان وشهر سازی در زمينه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحيت وجلوگيری از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فنی .

کمک به ترويج اصول صحيح مهندسی ومعماری وهمکاری با وزارت مسکن وشهر سازی در زمينه تدوين .اجراءوکنترل مقررات ملی ساختمان واستانداردها ومعيارها .

کمک به ارتقای کيفيت طرحهای ساختمانی .عمرانی وشهر سازی در محدوده استان وارائه گزارش برحسب درخواست .شرکت در کميسيونهاوشوراهای تصميم گيری در مورد اينگونه طرحها وهمکاری با وزارت مسکن وشهر سازی وشهرداری ها در زمينه کنترل ساختمان واجرای طرحهای ياد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان .

ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضايي وقبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهيت فنی است .

همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح وبلايای طبيعی .

تاييد ترازنامه سازمان وارائه آن به مجمع عمومی .

معرفی نماينده هيات مديره سازمان استان جهت عضويت در کميسيونهای حل اختلاف مالياتی در رسيدگی وتشخيص ماليات فنی ومهندسی اعضاء سازمان .

تهيه وتنظيم مبانی قيمت گذاری خدمات مهندسی در استان وپيشنهاد به وزارت مسکن وشهر سازی .مرجع تصويب مبانی وقيمت خدمات مهندسی در آئين نامه اجرايي تعيين می گردد.

ساير مواردی که برای تحقق اهداف اين قانون در آئين نامه اجرايي معين می شود .

تبصره 1_ برای رسيدگی وتشخيص صحيح ماليات مشاغل فنی ومهندسی اعضای سازمان استان .نماينده هيات مديره سازمان در جلسات کميسيونهای حل اختلاف مالياتی آن استان شرکت خواهد داشت .

تبصره 2_ مفاد اين ماده شامل چگونگی فعاليت وزارتخانه ها وساير دستگاهای دولتی وکارکنان آنها در انجام وظايف محوله نمی شود .