17 فروردين 1399
1 2
 • آیا می دانید: عدم رعایت تعرفه خدمات مهندسی(کاهش یا افزایش) موجب محکومیت انتظامی می شود.

 • ناظر ساختمان باید جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با (شرکت بیمه ) بعمل آورد.

 • قبول هرگونه مسئولیت و سازش در مورد خسارتهای مالی و بدنی از طرف ناظر بدون موافقت کتبی(شرکت بیمه) فاقد اعتبار است.

 • ناظر ساختمان موظف است وقوع هرگونه حادثه را حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ اطلاع خود از وقوع آن به اطلاع (شرکت بیمه) برساند.

 • آیا میدانید،قلاب دستگاهها و وسایل بالابر ساختمان باید مجهز به شیطانک(ضامن ایمنی)باشد تا مانع جداشدن اتفاقی بار از آن گردد.(واحد حقوقی سازمان)
 • اطراف باز راه پله های موقت باید بلافاصله بعداز برپایی و نصب ، با حفاظ مناسب محافظت شود. مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان (بند ۱۲-۷-۴-۲ و ۱۲-۵-۲)-واحد حقوقی سازمان
 • براساس بند10آيين نامه انظباطی سازمان،هرگونه جابجايی محل سکونت اعضای محترم ازاستان،می بايست اعلام ودرسيستم سازمان ثبت گردد.(واحد حقوقی سازمان)
 • عدم رعايت درز انقطاع بر اساس نقشه های مصوب،علاوه بر محکوميت های انتظامی،منجر به محکوميت های قضايی نيز می گردد.(واحد حقوقی سازمان)
 • آیا می دانید که غالب آرا محکومیت های شورای انتظامی ناشی از عدم ثبت به موقع گزارش تخلفات در مراجع صدور پروانه و سازمان می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
 • آیا می دانیدکه یکی از بارزترین تخلفات انتظامی اعضا ناشی از پذیرش تعهد اجرای ساختمان توسط ناظرهمان ساختمان می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
آرشیو اخبار

باید ها و نباید های حرفه ای
بازتاب های خبری سازمان
خلاصه آمار سایت

افراد آنلاین:Label

بازدید امروز:22180

بازدید کل:58977785

بازدید ماهانه:603381

مجله دانش نما مکاتبات الکترونیکی (گیشه) سامانه غیر حضوری اعضا تمدیدید عضویت غیرحضوری پذیرش عضویت جدید

آگهی مزایده فروش اموال غیر منقول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

آگهی مزایده فروش اموال غیرمنقول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان در نظر دارد یک واحد ساختمان قدیمی با عمر حدود 30 سال (عرصه و اعیان) با کلیه انشعابات خود را واقع در اصفهان -  شاهین شهر - خیابان مخابرات -  فرعی یک شرقی -  پلاک 17، را از طریق برگزاری مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نموده و به فروش برساند.

توضیحات :

 1. محل توزیع و فروش اسناد : از تاریخ نشر آگهی، واحد امور مالی سازمان، به آدرس اصفهان -  اتوبان شهید چمران -  جنب معاونت شهرسازی -  ساختمان سازمان نظام مهندسی -  طبقه دوم.
 2. میزان سپرده شرکت در مزایده : 5% (پنج درصد) قیمت پیشنهادی از طریق واریز وجه نقد به حساب جاری شماره 653063563 نزد بانک تجارت شعبه چهارباغ بالا اصفهان به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان و یا ارایه ضمانت‏نامه بانکی و یا چک تضمین معتبر شرکت در مزایده.
 3. آخرین مدت قبول پیشنهادها : طبق تاریخ‏های اعلام شده در جدول آگهی مزایده.
 4. محل تسلیم پیشنهادها : امور مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، به آدرس اصفهان -  اتوبان شهید دکتر چمران -  خیابان اشراق -  جنب معاونت شهرسازی شهرداری استان اصفهان -  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان -  طبقه دوم کلیه پاکت‏ها به صورت درب بسته تحویل مسئول دفتر مدیر مالی سازمان گردد.
 5. روز قرائت پیشنهادها : مطابق برنامه زمان‏بندی اعلام شده در جدول مندرج در این آگهی.
 6. ساعت قرائت پیشنهادها : رأس ساعت 12 ظهر.
 7. محل قرائت پیشنهادها : کلیه پاکت‏های پیشنهادها در ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان به نشانی اصفهان -  اتوبان شهید دکتر چمران -  خیابان اشراق -  جنب معاونت شهرسازی شهرداری استان اصفهان -  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان -  طبقه چهارم، مفتوح می‏گردد.
 8. سازمان در قبول یا رد کلیه پیشنهادات مختار است.
 9. مشاهده موضوع مزایده :  جهت حضور و مشاهده ساختمان مورد نظر با شماره تلفن 09131113270 آقای رشتیانی تماس گرفته شود.

   

پلاک ثبتی

مساحت زمین (مترمربع)

کاربری و آدرس

موضوع واگذاری

نحوه واگذاری

قیمت پایه (ریال)

میزان سپرده (ریال)

آخرین مهلت قبول پیشنهاد

تاریخ بازگشایی پاکت

بخش 16 اصفهان

276

مسکونی -  شاهین شهر

مالکیت

قرارداد و انتقال سند

16/500/000/000

825/000/000

98/12/24

98/12/26

 

 

ارسال نظرات

نام:  
نام خانوادگی :  
پست الکترونیکی:  
آدرس وب  
نظر شما :